3 důvody, proč se nemusíte bát psychologů | Matask

3 důvody, proč se nemusíte bát psychologů

Také jste si vždycky mysleli, že psycholog je někdo, kdo je perfektně vycvičen v oblasti čtení vašich myšlenek? Že vždy ví, co skrýváte a umí pouhým pohledem rozklíčovat všechny stránky vaší osobnosti? Možná i těch, o kterých jste neměli ani tušení? Tyto a mnohé další mýty o odbornících v oblasti psychologie je potřeba jednou provždy vystavit realitě.

otazník místo obličeje

Náš primární popis psychologa jakožto vševědoucího kouzelníka, který umí číst ve vaší mysli jako v knize, je samozřejmě naprosto nesmyslná, leč mnoho lidí se skutečně domnívá, že tomu tak je. Naším úkolem je nyní vás přesvědčit o tom, že není potřeba se návštěvy terapeuta nikterak obávat, ba naopak. I v zahraničí se čím dál více lidí uchyluje k zevrubné práci na svém sebepoznání a vydávají se na dlouhou pouť spojenou s rozklíčováním své komplikované psychiky. Bez toho, aniž bychom důkladně rozuměli sami sobě, nemůžeme být dostatečně úspěšní v osobním životě ani v běžných lidských interakcích, natož pak spokojení v dlouhodobých vztazích.

hrnek se symboly

Které důvody by měly být dostatečné k tomu, abyste se přestali obávat ponořit se do své mysli a při dlouhotrvajících obtížích vyhledali odbornou pomoc terapeuta? Pokud jsem terapeut, jakým způsobem s lidmi pracuji https://drahomirasinova.cz/jak-s-lidmi-pracuji-diskretne-anonymne.php? Co můžete očekávat?

  • Anonymita. Ať už žijete ve velkoměstě nebo na vesnici, vězte, že každý terapeut si je vědom veškerých etických náležitostí spojených s výkonem tohoto povolání. Ví, a dokonce má právně platný dokument, který musí podepsat, a kterým se zavazuje k tomu, že musí bedlivě střežit a uchovat všechny citlivá data jakožto i vaše osobní informace a všechna vaše slova pouze pro své pracovní účely a že nic z toho, co si povíte, nesmí opustit jeho pracovnu.
  • Respekt a přijetí. Nemusíte se obávat, že vás psycholog při terapeutickém sezení bude soudit nebo nahlížet na vaše jednání jako na něco, co je buď správné nebo chybné. Terapeut není soudce, měl by vám naslouchat a mluvit s vámi o tom, proč se v různých situacích cítíte nebo chováte určitým způsobem. Nebude vám říkat, co máte dělat, ani co dělat nemáte. Vše je na vás.
  • Podpora. Jak jsme již uvedli, terapeutický proces nespočívá v udílení rad nebo nabádání k určitým rozhodnutím. Nesetkáte se ani s žádnou manipulací. Svou cestu si vždy volíte jako klient sami, a můžete se spolehnout, že od psychologa dostanete upřímnou zpětnou vazbu a porozumění.