Kultura

  • 27. 6. 2019
  • 0 Comment

Malajsie – kulturní pestrost na každém rohu

Malajsie je příkladem země, kde se potkávají kultury tak odlišné, že by to snad jinde mohlo znamenat ohnisko obrovského napětí. Tady však místní nacházejí vzácnou shodu a do konce šedesátých let je v zemi klid. Vlivy, které se zde mísí, souvisí s polohou. Malajsie leží na stejnojmenném poloostrově, který vybíhá v úzkém pásu z poloostrova Zadní Indie. Jejími sousedy […]

Read More
  • 14. 3. 2019
  • 0 Comment

Rakousko

Současná hranice vznikla až po první světové válce, protože se na jejím konci Rakousko -Uhersko rozpadlo. Místní Němci zkusili prosadit koncepci Německého Rakouska, ale nezbylo jim, než přijmout stát v hranicích, jak byly vymezeny Saintgermainskou smlouvou. Hospodářské problémy trvaly až do roku 1933, kdy byl nastolen autoritativní režim. I ten čelil problémům, zejména vzestupem rakouského nacismu. […]

Read More