Malajsie – kulturní pestrost na každém rohu

Malajsie – kulturní pestrost na každém rohu

Malajsie je příkladem země, kde se potkávají kultury tak odlišné, že by to snad jinde mohlo znamenat ohnisko obrovského napětí. Tady však místní nacházejí vzácnou shodu a do konce šedesátých let je v zemi klid.
Vlivy, které se zde mísí, souvisí s polohou. Malajsie leží na stejnojmenném poloostrově, který vybíhá v úzkém pásu z poloostrova Zadní Indie. Jejími sousedy na severu jsou Thajsko a Barma, na jihu pak městský stát Singapur. Jih je oddělen od sousední Indonésie úzkým průlivem, který v historii tvořil jednu z nejdůležitějších tepen, která spojovala Evropu s Asií.
Díky dobrým klimatickým tropickým podmínkám se zde dařilo koření. To by také důvod toho, že od začátku 16. století byla až do 50. let 20. století kolonií. Svůj vliv zde vystřídali Portugalci, Nizozemci a nakonec Britové, kteří zde zanechali největší stopu.
kuala lumpur v noci
Britská nadvláda trvala od roku 1811 do 1957. V tomto období zde začali budovat moderní města. To byl prvotní impulz proměny místní společnosti. Kultura dříve závislá na zemědělství se stále více zaměřovala na městský život. Města stála v oblastech těžby, zpracování surovin, a život místních tak postupně začal mít industriální ráz.
Nynější hlavní město Kuala Lumpur je toho zářným příkladem. Vyrostlo v bohem zapomenuté bažině. Uměle – jen proto, aby se zde dali vytvořit důlní zařízení a stroje na zpracování cínu, který se zde těžil – tak vzniklo jedno z nejmodernějších měst současnosti.
muslimská mešita
Moderní a multikulturní centrum země je opravdu přímým důkazem pestré kultury. Najdete zde čtvrti čínských, indických, malajských a dalších národností, jak žijí pospolu v příkladné harmonii. A to i přesto, že vyznávají různá náboženství – Malajci jsou muslimové, Číňané většinou buddhisté a Indové zase hinduisté. A tak není problém v jedné ulici spatřit pagodu, mešitu, hinduistický chrám či dokonce kostel.
Neposledním, ale velmi podstatným důkazem vzájemného respektu všech kultur, je malajské jídlo. Krom specialit té či oné kuchyně můžete vybírat z nepřeberného množství „fúzí“. Čínská jídla s indickým nádechem a malajskou přílohou – to je to, co místní spojuje. Na trzích u pouličních stánků s občerstvením můžete pozorovat, jak dobře spolu vycházejí.