Nebojte se kultury

Nebojte se kultury


Za kulturou jsem chodila opravdu už odmala, a to hlavnÄ› díky tomu, že jsem mÄ›la o jedenáct let starší sestru, takže vždycky jsme obÄ› dvě chodily do kina nebo do divadla. Sestra mÄ› také brávala hlavnÄ› tam, kde bylo dÄ›tské pÅ™edstavení. Moc rády jsme chodily tÅ™eba do kina na dÄ›tské pohádky. Nebo dÄ›tské pÅ™edstavení anebo tÅ™eba také na různé dÄ›tské akce, jako je pouÅ¥ anebo tÅ™eba nÄ›jaké dÄ›tské závody. Já si myslím, že mnoho lidí by tÅ™eba mÄ›lo také si uvÄ›domit, že kultura by nám ukazovala toho hodnÄ›. Kultura vlastnÄ› nás uÄí. A podle mého názoru, kdyby nebyla vůbec kultura, tak my lidé bychom byli opravdu o mnoho ochuzeni.

I sport je vhodná kultura.

NetuÅ¡ili bychom, tÅ™eba co je kino nebo co je divadlo a také bychom nevidÄ›li žádné hry. Já si myslím, že my lidé bychom také, a to byli ochuzeni a je to Å¡koda. Proto je nejlepší, když vy už od maliÄka se uÄíte, co je to kultura. Proto se právÄ› už na základní Å¡kole v prvním stupni také chodí do kina anebo na různé návÅ¡tÄ›vy různých kulturních akcí. SamozÅ™ejmÄ› vás nenutím, abyste chodili povinnÄ› do kina. Nebo do divadla. Tohle tedy rozhodnÄ› ne. Já to myslím tak, že vlastnÄ› vy můžete chodit také na různé festivaly, hudební pÅ™enosy anebo tÅ™eba sportovní utkání. MÄ› v poslední dobÄ› velice právÄ› zaujalo hlavnÄ› sportovní utkání, a to tenis a golf.

Sportovní utkání mě baví.

Musím říct, že je to opravdu veliká zábava a já sama jsem si Å™ekla, že kdyby bylo na mnÄ›, že bych aspoň každý týden si zaÅ¡la na nÄ›jaké tenisové utkání. Kvůli tomu jsem dokonce také zaÄala hrát tenis, a to ne kvůli tomu, abych to potom hrála na Å¡piÄkové úrovni. Ale baví mÄ› to jako odreagování se a relaxace. Navíc je také prima, že si vlastnÄ› u tenisu anebo u jakéhokoliv sportu také vytvarujete postavu a myslím si, že není na Å¡kodu, když ÄlovÄ›k zaÄne sportovat, lepší pozdÄ› než nikdy. Proto si myslím, že není na Å¡kodu, když rodiÄe vás také budou ke kultuÅ™e nabádat a také vy potom ukážete svým dÄ›tem, že kultura je vlastnÄ› prima.