Ubytování u hradu Loket (nejen) pro vodáky

Ubytování u hradu Loket (nejen) pro vodáky

Hlavní vodácká sezona začíná již v červnu

Vodáctví má v České republice bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do první republiky, a možná, že ještě dál, do Rakouska-Uherska. Tehdy se po řekách plavili zejména voraři splavující dřevo, ale již v té době si lidé začali stavět první dřevěné pramice a později i laminátové kánoe a kajaky. Putování po řekách zaznamenalo obrovskou expanzi za socialismu jako určitý vzdor tehdejšímu státnímu zřízení, byla to ovšem ideální dovolená trávená v přírodě. Říční tok totiž přináší mnohá zajímavá místa a spoustu energie.

panorama hradu Loket

K nejkrásnějším řekám pro vodáky patří Vltava, Lužnice, Sázava, Berounka a Ohře. Každá z nich má svá specifika a nelze říci, že by některá byla hezčí než ty ostatní, toho si je většina vodáků vědoma a proto je také často v rámci plavby střídají.

Zaměříme-li svou pozornost na Ohři, tam je nejzajímavější úsek na horních meandrech s poměrně velkým sklonem od Chebu do Sokolova a rovněž jedno z nejkrásnějších říčních koryt v republice od Královského Poříčí do Karlových Varů. Zhruba uprostřed této trasy vás na první pohled upoutá silueta hradu Loket. V záři zapadajícího slunce je překrásná a tento pohled byste si rozhodně neměli nechat ujít.

údolí řeky Ohře

Historicky cenné objekty i přírodní památky

Panoramata hradu i celého historického jádra města jsou nádherná jak z pohledu od říční hladiny, tak i z vyhlídkových bodů podél Ohře z jižního směru od Revoluční ulice. Vyplatí se tu setrvat o něco déle, Loket totiž nabízí mnoho možností na prohlídku historických objektů. Kromě románsko-gotického hradu z 12. století tu můžete obdivovat starobylé domy na náměstí T. G. Masaryka, kapli sv. Anny, kostel sv. Václava, městské opevnění, pivovar Svatý Florian, Muzeum knižní vazby, přírodní památku Moučné pytle a Svatošské skály.

Město a hrad Loket jsou vystavěny na skalní ostrožně nad mohutným říčním meandrem v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a jestliže si zajistíte u hradu Loket ubytování, můžete tu prožít vzácné okamžiky, jaké tu zažívali lidé již před staletími. Loket je nádherný i mimo hlavní letní sezonu, můžete sem zavítat i v zimě na vánoční jarmark, anebo kdykoli na jaře, kdy je tu méně turistů a klid na procházky nebo projížďky na kole.